English version will be published on 30th of May 2018

GTUsers.com TIETOSUOJASELOSTE/PRIVACY NOTICE

Päivitetty 25.5.2018 

Tämä kuvaus on EU-tietosuoja-asetuksen mukainen kuvaus GTUsers.com käyttäjäyhteisön jäsenten ja kokousosallistujien (rekisteröityjen) henkilötietojen käsittelystä.

­­­­­­­­­

Sisällysluettelo

Rekisterinpitäjä. 1 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste. 1 

Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen. 2 

Henkilötietojen säilyttämisaika. 2 

Rekisteröidyn oikeudet 2 

Muutokset tähän selosteeseen. 3 

 

Rekisterinpitäjä 

Gasre Oy.

Yhteystiedot:

Gasre Oy

Kumitehtaankatu 5
04260 Kerava
p. +358-40-5546355

Rekisteröityä koskevat pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen: info@GTUsers.com 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste 

Käyttäjäyhteisön henkilötietojen käyttötarkoituksena on käyttäjäyhteisön jäsenten ylläpito. GTUsers.com järjestelmässä on ominaisuus, että käyttäjät voivat nähdä muut vastaavan turbiinityypin käyttäjät sekä olla yhteydessä toisiinsa.

Kokousosallistujien henkilötietojen käyttötarkoituksena on käyttäjäkokouksiin osallistuvien ja osallistuneiden henkilötietojen ylläpito kokouksen aikana. 

Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointiin. GTUsers.com palvelun kautta lähetetään valittujen sponsoreiden viestejä sekä ilmoituksia, jotka liittyvät loppukäyttäjien turbiinimalleihin. GTUsers.com palvelun kautta kokouksen järjestäjä ja kokoukseen osallistuvat toimittajat lähettävät tuoteinformaatiota kokoukseen osallistuville.

Käyttäjäyhteisön henkilötietojen käsittelyn ja suoramarkkinoinnin oikeusperusteena on GTUsers.com yhteisön oikeutettu etu. Kokousosallistujien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus ja suoramarkkinoinnin oikeusperusteena oikeutettu etu.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Käytössä ei ole rekisteröityjen profilointia, jonka avulla arvioitaisiin rekisteröityjen henkilökohtaisia ominaisuuksia eikä automaattista päätöksentekoa, jossa pelkästään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tehtäisiin päätöksiä, joilla on oikeusvaikutuksia tai tällaiset päätökset muuten vaikuttavat rekisteröityyn merkittävästi

Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen 

Henkilötiedot siirretään tarvittavilta osin laskutusohjelmistoon ja kirjanpito-ohjelmistoon sekä kirjanpidosta vastaavalle alihankkijalle.

Kokousosallistuminen voidaan suorittaa laskun sijasta verkkomaksuna, jolloin rekisteröity antaa tarvittavat henkilötiedot suoraan verkkomaksupalvelua hoitavalle yritykselle (Paytrail).

Tietoja käsitellään omassa ohjelmistossa, joka sijaitsee alihankkijan palvelimella Suomessa (Nebula). 

Tietoja käytetään vain omiin ja lakisääteisiin tarpeisiin eikä luovuteta ulkopuolisille ja tietoja käsitellään vain EU:n alueella.

Henkilötietojen säilyttämisaika 

Käyttäjäyhteisön tietoja säilytetään niin kauan, kunnes käyttäjä ei halua enää olla palvelussa tai poistuu yhtiönsä palveluksesta eikä enää käytä ko. turbiinityyppiä.

Kokousosallistujien tiedot säilytetään 6 vuotta kokouksen loppumisajankohdasta.

Rekisteröidyn oikeudet 


Rekisteröidyllä on seuraava oikeus:

  •   saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista,
  •   pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai korjata ne itse palvelussa,
  •   pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen poistamista, jos niitä ei tarvitse muusta syystä säilyttää,
  •   tapauksesta riippuen pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä,
  •   Käsittelyn rajoittamiseen, tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät. 

 

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä Rekisterinpitäjä-kohdassa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Voimme joutua varmistamaan henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi.

Oikeus peruuttaa suostumus  

Käyttäjäyhteisön jäsenenä sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, jolloin jäsenyytesi palvelussa loppuu. Sinulla on kuitenkin oikeus peruuttaa suostumus vain suoramarkkinointiin. Sen voi tehdä palvelussa myös itse.  

Käyttäjäkokoukseen osallistujana henkilötietojen suostumusta käsittelyyn ei voida peruuttaa, koska se liittyy lainmukaisuuteen. Sinulla on kuitenkin oikeus peruuttaa suostumus suoramarkkinointiin, jonka voi tehdä ottamalla yhteyttä kohdassa Rekisterinpitäjä -kohdassa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan Unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että henkilötietoja ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Muutokset tähän selosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin palveluiden kehittyessä ja lainsäädännön muuttuessa. Suuremmista päivityksistä informoidaan rekisteröityjä.